اقامت در ترکیه

اقامت در ترکیه

جمهوری ترکیه کشوری است در خاورمیانه و قسمتی از آن در اروپا واقع است با این حال چندی است که در تلاش است به اتحادیه اروپا بپیوندد و هماینک تیم ملی فوتبال این کشور در لیگ اروپا شرکت میکند