اقامت در قبرس

اقامت در قبرس

بیشتر اشخاص خواستار گذراندن ساعاتی در یک روز آفتابی در ساحل های ماسه ای هستند. قبرس با داشتن 300 روز آفتابی و آسمان آبی و ساحل های ماسه ای سفید امکان اینگونه لذتی را برای شما امکان پذیر میکند.